Anvisningar om residens

Om residensperioderna i Vinha skrivs inget residensavtal, utan varje sökande förbinder sig vid ansökan att följa de vidstående anvisningarna.

 • Residensgästen har inget anställningsförhållande med Vinhan kirjakauppa Oy.
 • Den minsta faktureringsperioden är en vecka och priset debiteras via bokningssystemet när en bokningsbegäran godkänns. Bokningsbegäran kan göras i systemet så fort ansökan om residens har blivit godkänd via e-post.
 • Vinhan kirjakauppa Oy är inte ansvarsskyldig för residensgästens person- eller verkförsäkringar.
 • Konstnären ska vid ankomst förete en giltig olycksfallsförsäkring för residensvistelsen.
 • Residensgästen förbinder sig att visa respekt för de andra residensgästerna genom att upprätthålla den allmänna renligheten, i synnerhet i de allmänna utrymmena, och att iaktta reglerna om tysta tider (kl. 24–06).
 • Rätten att använda residensrummet gäller endast det/de rum som anges i bokningen. Det är förbjudet att inkvartera utomstående i residensrummet. För residensgästerna gäller samma ordningsregler som allmänt används i bostadsaktiebolag.
 • Varje gäst läser anvisningen Regler och anvisningar för Vinhan kirjakauppas residens vid ankomst till residenset och förbinder sig att följa den.
 • För förlorade nycklar/nyckelbrickor debiteras 50 €/nyckel/nyckelbricka.
 • Residensgästen är skyldig att ersätta skador som hen orsakar till bostaden eller lösöret.
 • Konstnären bekostar själv material, tillbehör, utrustning samt mat och resor.
 • Residenskonstnären ska behärska användningen av den utrustning som hen behöver.
 • Residensgästen kan inte vara skriven på residensets adress, utan man ska ha sin fasta bostadsadress någon annanstans.
 • Residensgästen kan under residensvistelsen ordna en kortvarig pop up-utställning i Vinhas kafé, där man också kan ställa ut tidigare verk. Utställningar avtalas från fall till fall och i förväg.
 • Vinha tar ut en provision (20 %) för verk som säljs vid pop up-utställningar.
 • Av residenskonstnären önskas en positiv inställning till lokalsamhället och offentlighet.
 • Konstnärer i residens har möjlighet att till exempel hålla en föreläsning (Artist Talk), ordna en kurs eller en konstnärsträff (Open Studio), samtalsmöten, recitation, författarmöte, besök för skolklasser eller en verkstad. Dessa ska avtalas i förväg från fall till fall. Vinha hjälper till med arrangemangen och informationen. Man kan också lägga sin odelade fokus på det egna arbetet.
 • Residenset är öppet för både inhemska och internationella gäster.
 • Residensarbetet förutsätter kunskaper i antingen finska eller engelska.
 • Om bokningssituationen tillåter det, kan residensrum även hyras ut till andra aktörer inom kulturbranschen.
 • Vinha är en frizon. I Vinha respekterar vi alla på lika villkor, utan förutfattade meningar, och vi gör vårt bästa för att förstå särskilda behov. Vi accepterar ingen diskriminering och inga trakasserier i våra lokaler.
 • Residensrummet är i första hand avsett för en person. Två personer kan dock söka residens i samma rum med en gemensam ansökan och residenskonstnärens maka/make kan skicka in en egen arbetsplan och meritförteckning. Utan arbetsplan kan makan/maken vid behov övernatta i Vinha när man lämnar/hämtar residensgästen. För detta debiteras en tilläggsavgift om 30 €/natt.
 • Residensperiod kan också sökas av en liten grupp (max. 9 pers.). I detta fall delar residensgästerna på rummen (3 x 2 pers. och 1 x 3 pers.). Om arrangemangen för gruppresidens avtalas från fall till fall.
 • Husdjur är välkomna i Vinhas Hörnkammare enligt överenskommelse och förutsatt att detta accepteras av de andra residenskonstnärerna. Vänligen ange i din ansökan om du vill ta med ditt husdjur till residenset. Tilläggsavgiften för husdjur är 19 €/vecka.
Varukorg